Sergejs Oļenkins. CV

Dzimšanas datums: 09.10.1953.
mob. +37125-921352,
e-mail: e-mail -. , Java-Script Mājas lapa: http://pjatnica.com/

Darba vietas adrese: Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta Departaments.
Rīgas krievu vidusskola, Lauku iela 9, Rīga, LV-1009, talr. 67-272269.
Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta Departaments. Kultūras pārvalde.

Amati: Folkloras kopas “Iļjinskaja pjatņica” vadītājs, Autentiskās folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” vadītājs un pasniedzējs. Biedrības SO FPC “Tradīcija” valdes priekšsēdētājs

Izglītība: Krievijas Federācijas Kultūras Ministrijas Folkloras-etnogrāfiskais centrs, tālākizglītības kursi. 2001. 2003.
Rīgas Aviācijas institūta radiotehnikas fakultāte, 2kursi, 1970.-1973.
Rīgas 32.vidusskola, 1970.g.

Publikacijas: 24polemiska satura raksti Latvijas un ārzemju avīzēs un žurnālos
Metodiskie līdzekli (grāmatas un raksti):
C. , Izglītības satura un eksaminācijas centrs, LR Izglītības un Zinātnes Ministrija, Rīga, 1996.g.
S.Oļenkins “ ”. Metodiskais materiāls. Masku tradīciju festivālam. Valsts tautas mākslas centrs. 2002.g.
S.Oļenkins 3raksti grāmatā „Tradicionālā kultūra bērniem”. Teorija, pieredze, prakse. Izd.RAKA. 2008. Arvideofilmu pielikumā. „Tradicionālā kultūra mūsdienu kultūra”, „Bērnu subkultūra” un (krievu valodā).
S.Oļenkins “Etnogrāfiskās dziedāšanas apgūšana ar fonogrammas palīdzību: izpildītāja skaņveides un vokālās apmācības problēmas”. Metodiskais materiāls Vasaras Dziedāšanas Svētkiem. Valsts tautas mākslas centrs. 2005.g.
Zinātniskās konferenču referāti:
.Grāmata . 2005. .185 193(Starptautiskā zinātniskā konference “Latvijas krievu vecticībnieku kultūra un vēsture” Rīgā. 2004)
. Gramata Naujenes pagasts. IVgrāmata. 2004. .217 228(Starptautiskā zinātniskā konference “Ciemata Slutišķi krievu vecticībnieku etniskās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana” Daugavpils rajona Naujēnos).
“Etnogrāfiskās dziedāšanas pārmantošanas problēmas mūsdienu Latvijā”. Referāts tika publicēts ar isinājumu UNESCO Forumā elektroniskā veidā. Tikapublicēts pilnīgi Folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” mājas lapā: http://pjatnica.com/ krievu un latviešu valodā. (Starptautiskais Forums UNESCO “Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana” Rīgā 2005.)
Semināri:
Īstenoti semināru cikli skolotājiem un ansambļu vadītājiem Rīgā un Latgalē “Skolēnu audzināšana un attīstīšana ar folkloras palīdzību” (ar VKKF atbalstu Preiļu, Rēzeknes, Daugavpils rajonos).
Īstenots seminārs “Etnogrāfiskās dziedāšanas apguves metodikas” (Tautas mūzikas centrs, 2005.g.)
Meistarklases:
1. III. Starptautiskas meistarklases „Tradicionālās dziedāšanas meistarklases „Europa Vschodnia” (Warsztaty OVO). Wroclaw, Polija. 2003.g. Jūlijs
2. V.Starptautiskas meistarklases „Tradicionālās dziedāšanas meistarklases „Europy Šrodkowo-Vschodniej” (Warsztaty OVO). Woliburz. Polija. 2005. Jūlijs
3. VI. Starptautiskas meistarklases „Tradicionālās dziedāšanas meistarklases „Europy Šrodkowo-Wschodniej na Dolnym Šlasku” (Warsztaty OVO). Gaworzyce. Polija. Jūlijs-Augusts, 2006
4. Starptautiska meistarklase Ukrainā, Krimā (Sevastopoles r-na). 2007.g.maijā.
5. VIII. Starptautiskas meistarklases „Tradicionālās dziedāšanas meistarklases „Europy Šrodkowo-Wschodniej” (Warsztaty OVO). 2008.g.Jūlijs
6. Meistarklases Beļsk-Podlasskij pilsētā (Mazas tēvzemes muzejs Studzivodos). Polija. 2006.g.maijs, 2007.g. jūnijs, 2008.g. jūlijs, 2009.augusts.
7. Meistarklase Belostok pilsētā Polijā. 2009.g.Novembrī.
8. Meistarklase Maskavā. 2010.g.maijā.
9. Meistarklases Latvijā (Rīgā, Latgalē u.c.)
Konferences: 12zinātnisko konferenču dalībnieks.
1. 1991.g. maijā zinātniskā konference festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros. Rīgā.
(Ar referātu: “Rīgas Krievu ģimnāzijas folkloras kopas darbības pieredze”)
2. 1994.g. jūnijā Starptautiskā zinātniskā konference “Aizrobežu baltkrievu kultūra” pasaules baltkrievu “Backauščina” kongresa ietvaros (Minska, Baltkrievija).
(Ar referātu: “Baltkrievu folklora Latgalē un viņa pārmantošanas pieredze”).
3. 1995.g. aprīlī starptautiskā konference “Etnogrāfiskā dziedāšana”. E.Melngaiļa TMC Rīgā.
(Ar referātu: “Krievu un baltkrievu folkloras Latgalē pārmantošanas pieredze”).
4. 2002.g. decembrī konference “Folklora nacionālās pašapziņas pamats”. Folkloras-etnogrāfiskais centrs KF KM Sankt-Pēterburgā (2 referāti).
(Referāti: “Atskaite par FPC “Tradīcija” ekspedīcijām Latgalē (1989. 2002.g.)” un “Folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” darbība”)
5. 2002.g. februārī konference IIIStarptautiskajā Masku Tradīcijas festivālā Daugavpilī ietvaros. (Ar referātu: “Maskošana kā paraža darbā ar berniem un pusaudžiem”)
6. 2002.g. oktobrī Zinātniskā konference I.Fridriha 100.gad. jubilejā.
(Referāts: “PaI.Fridriha pēdām: FPC “Tradīcija” folkloras ekspedīcijas Latgalē (1989. 2002.g.)
7. 2004.g. aprīlī starptautiskā zinātniskā konference “Latvijas krievu vecticībnieku kultūra un vēsture” Rīgā. (Referāts tika publicēts).
8. 2004.g. maijā Starptautiskā zinātniskā konference “Ciemata Slutišķi krievu vecticībnieku etniskās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana” Daugavpils rajona Naujēnos. (Referāts tika publicēts).
9. 2005.g. jūnijā Starptautiskais seminārs “ ” festivālā Belsk-Podlaski pilsētā Polijā. (Referāts “Folklora un skola” tika publicēts žurnālā “ ” krievu un poļu valodā).
10. 2005.g. jūnijā Starptautiskais Forums UNESCO “Nemateriālo kultūras vērtibu saglabāšana”. (Referāts “Etnogrāfiskās dziedāšanas pārmantošanas problēmas mūsdienu Latvijā” tika publicēts).
11. 2006.g. Februārī Konference “Folkloras kustības problēmas” Maskavā ar referātu “Folkloras kustības problēmas un UNESCO iniciatīvas”
12. 2006.g. Novembrī Starptautiskais Forums “Dzīvā tradīcija” ar referātu “Etnogrāfiskās dziedāšanās apmācības metodiskās problēmas”.

Ekspedīciju pieredze:
Rīkojis 35folkloras ekspedīcijas Latgalē, kuru gaitā rūpīgi tika apsekoti 8Latvijas rajonu 40pagasti. Ekspedīcijās tika pierakstīts vairāk nekā 1800dziesmu, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, mitoloģiskiem nostāstiem, pasakām, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c. Ieraksti glabājas FPC “Tradīcija” arhīvā. Lielākā arhīva daļa ar Latvijas KKF palīdzību tika pārcelta uz ciparu formātu.
Daudzas no pierakstītajām dziesmām ir iekļautas Autentiskās folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” repertuārā.
Piedalījās daudzās ekspedīcijās Baltkrievijā un Krievijā.
Balvas:
LU Literatūras, Valodas un Folkloras institūta Lielās folkloras balvas laureāts (2001.g. par Tautas kultūras vērtību popularizēšanu).
Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un Sporta Departamenta 2005. GadaBalvas interešu izglītībā laureāts par sasniegumiem folklorā.
Rīgas Domes Kultūras Departamenta Gada Balva „Baltais zvirbulis” par kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un aktīvu izglītojošo darbu tradicionālajā dziedāšanā (2009.g)
Latvijas Sabiedriska gada balva „Atzinība” par pētījumiem tradicionālās dziedāšanas jomā (2011)


: