arrow arrow Atskaite par FPC "Tradicija" darbu 1989 2014 g.g.
Latvieshu valodaa
In English
.
.:: ::.
... 2009
Baltica 2009
2006
2005
-
---===------===---Atskaite par FPC Tradicija darbu 1989 2014g.g.

    e-mail

Atskaite par Autentiskas folkloras studijas un Folkloras kopas “Iļjinskaja pjatņica” (vadītājs Sergejs Oļenkins) un biedrības FPC „Tradīcija” (valdes priekšsēdētājs Sergejs Oļenkins) darbu 1989 2014g.g.

1. Folkloras ekspedicijas.

Darbu saraksts:

petnieciskas literaturas atlasišana,

repertuara sarakstu sastadišana,

aptaujas ankešu sastadišana,

ekspediciju maršrutu izstradašana,

ekspediciju veikšana,

ierakstito materialu klausišanas,

sarakstu (reestru) veidošana,

kasešu vacinu drukašana,

dziesmu un interviju tekstu dešifrešana un drukašana,

materialu sistematizešana,

materiala sagatavošana publicešanai,

labako ierakstu izlases sastadišana,

Kopš 1989.gada organizeta 37ekspedicijas, kuru gaita rupigi tika apsekoti 8Latvijas rajonu 41pagasti. Ekspedicijas tika pierakstits vairak neka 1800dziesmu, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, mitologiskie nostasti, pasakas, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Daudzas no pierakstitajam dziesmam ir ieklautas Autentiskas folkloras studijas “Iljinskaja pjatnica” repertuara.

1.1. Petnieciskas ekspedicijas.

1.1.1. 1989.g. oktobris. Balvu rajona 3pagasti. Vilakas pilseta.

Krievu pareizticigie iedzivotaji.

Kazu dziesmas, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicijas vaditaja D.Zamastocka.

1.1.2. 1990.g.marts. Balvu rajona 1pagasts, Balvu pilseta.

Krievu pareizticigie iedzivotaji.

Kazu dziesmas, gadskartu ierazu dziesmas, rotalas, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicijas vaditaja D.Zamastocka.

1.1.3. 1990.g. decembris. Balvu rajona 2pagasti, Aluksnes r-na 1pagasts.

Krievu pareizticigie iedzivotaji.

Kazu dziesmas, gadskartu ierazu dziesmas, rotalas, horeografiskas dziesmas, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.4. 1991.g. marts. Aluksnes rajona 1pagasts. Pleskavas apgabalas Lavru pagasts.

Krievu pareizticigie iedzivotaji.

Kazu dziesmas, gadskartu ierazu dziesmas, liriskas dziesmas, beru raudus dziesmas, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicija daleji finanseta no Slavu Kulturas un Rakstniecibas Fonda (tika apmaksati transporta izdevumi).

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.5. 1991.g. julijs. Ludzas rajona 3pagasti. Vitebskas apgabala Verhnedvinskas r-na 2ciemati.

Katolu baltkrievi un pareizticigie baltkrievi.

Kazu dziesmas, gadskartu ierazu dziesmas, liriskas dziesmas, rotalas, castuškas, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.6. 1991.g. decembris. Pleskavas apgabalas Sebezas rajona 2pagasti, Vitebskas apgabalas Verhnedvinskas r-na 3ciemati.

Pareizticigie baltkrievi.

Kazu dziesmas, gadskartu ierazu dziesmas, liriskas dziesmas, rotalas, šupula dziesmas, castuškas, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.7. 1992.g. augusts. Daugavpils rajona 1pagasts, Kraslavas rajona 1pagasts.

Krievu vecticibnieki, baltkrievu katoli.

Kazu dziesmas, gadskartu ierazu dziesmas, liriskas dziesmas, rotalas, garigas dziesmas, harmonikas un balalaikas melodijas, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicias vaditajs S.Olenkins.

1.1.8. 1993.g. junijs-julijs. Daugavpils rajona 1pagasts, Ludzas rajona 5pagasti. Kraslavas rajona 2pagasti.

Vecticibnieki, baltkrievu katoli un krievu pareizticigie iedzivotaji.

Kazu dziesmas, gadskartu ierazu dziesmas, liriskas dziesmas, rotalas, beru dziesmas, buramie vardi, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicija daleji finanseta no SO Vedicentra (tika apmaksati transporta izdevumi).

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.9. 1994.g. julijs. Ludzas rajona 1pagasts, Zilupes pilseta. Sebezas rajona 1ciemats.

Baltkrievu katoli un pareizticigie baltkrievi.

Rezeknes rajona 3pagasti.

Vecticibnieki.

Gadskartu ierazu dziesmas, liriskas dziesmas, rotalas, garigas dziesmas, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicija daleji finanseta no Latvijas Baltkrievu biedribas “Svitanak” (tika apmaksati transporta izdevumi).

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.10. 1994.g. augusts. Daugavpils rajona 4pagasti.

Vecticibnieki un baltkrievi-katoli.

Gadskartu ierazu dziesmas, liriskas dziesmas, rotalas, garigas dziesmas, mitologiskie nostasti, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicija daleji finanseta no Latvijas Baltkrievu biedribas “Svitanak” (tika apmaksati transporta izdevumi).

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.11. 1997.g. julijs-augusts. Daugavpils rajona 4pagasti.

Vecticibnieki.

Liriskas dziesmas, rotalas, horeografiskas dziesmas, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Ekspedicija daleji finanseta no FPC “Tradicija” (Ar sponsora naudu tika apmaksati transporta izdevumi).

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.12. 1999.g.junijs. Aluksnes rajona 2pagasti.

Krievu pareizticigie iedzivotaji.

Materialu uznemšana filmam “Krievu kazas Latgale”.

Pilnigi finanseta no Latvijas Kulturkapitalafonda.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.13. 1999.g. julijs. Preilu rajona 3pagasti, Preilu pilseta, Rezeknes rajona 2pagasti.

Vecticibnieki.

Liriskas dziesmas, rotalas, horeografiskas dziesmas un horeografija, vecticibnieku tradicionala baznicas dziedašana, balades, mitologiskie nostasti, zinas par tautas terpiem un sadzives horeografiju, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Pilnigi finanseta no Latvijas KulturkapitalaFonda.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu vidusskolas audzekni un RPIVA studente.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.14. 1999.g. augusts. Preilu rajona 3pagasti. Daugavpils pilseta.

Vecticibnieki.

Liriskas dziesmas, rotalas, horeografiskas dziesmas un horeografija, vecticibnieku tradicionala baznicas dziedašana,garigas dziesmas, balades, mitologiskie nostasti, zinas par zemnieku materialas un garigas kulturas jautajumiem u.c.

Pilnigi finanseta no Latvijas KulturkapitalaFonda.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu vidusskolas audzekni un RPIVA studente.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.15. 2000.g. decembris. Kraslavas rajons. 1ciemats.

Vecticibnieki.

Liriskas dziesmas, rotalas, horeografiskas dziesmas un horeografija, beru raudu dziesmas, garigas dziesmas u.c.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.16. 2001.g. janvaris. Preilu rajona Livanu un Preilu pilsetas.

Vecticibnieki.

Liriskas dziesmas, rotalas, vecticibnieku tradicionala baznicas dziedašana,garigas dziesmas u.c.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.17. 2001.g. augusts. Kraslavas rajona 2pagasti, Daugavpils rajona 2pagasti.

Vecticibnieki.

Liriskas dziesmas, kazu dziesmas, rotalas, horeografiskas dziesmas un horeografija, beru raudu dziesmas, garigas dziesmas u.c.

Pilnigi finanseta no Latvijas KulturkapitalaFonda.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu vidusskolas un Rigas 21. vidusskolas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.18. 2002.g. junijs. Daugavpils rajona 1pagasts.

Vecticibnieki.

Liriskas dziesmas, kazu dziesmas, rotalas, horeografiskas dziesmas un horeografija, beru raudu dziesmas, garigas dziesmas u.c.

Pilnigi finanseta no Latvijas KulturkapitalaFonda.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu vidusskolas un Rigas 21. vidusskolas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.19. 2002.g. augusts. Rezeknes rajona 3pagasti, Preilu rajona 1pagasts.

Vecticibnieki.

Liriskas dziesmas, rotalas, horeografiskas dziesmas un horeografija, garigas dziesmas u.c.

Pilnigi finanseta no Latvijas KulturkapitalaFonda.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu vidusskolas un Rigas 21. vidusskolas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.1.20. 2002.oktobris. Daugavpils r-ns. Rezeknes r-ns. Ekspedicija ar materiala videouznemšanu.

1.1.21. 2002.oktobris. Preilu r-ns. Rezeknes r-ns. Ekspedicija ar materiala videouznemšanu.

1.1.22. 2007. janvaris Jekabpils r-na 1pagsts. Garigas, liriskas un rotalas dziesmas.

1.1.23. 2008. marts. Kraslavas r-na 2pagasti, Rezeknes r-na 1pagasts. Materiala video uznemšana filmam „Folklorists Sergejs Olenkins”.

1.1.24. 2008. aprilis. Kraslavas r-na 2pagasti. Materiala video uznemšana filmam „Folklorists Sergejs Olenkins”.

1.1.25. 2008. Junijs. Kraslavas r-na 2pagasti. Materiala video uznemšana filmam „Folklorists Sergejs Olenkins”.

1.1.26. 2010. Augusts. Daugavpils r-na 1pagasta. Vecticibnieku dz-mas.

1.1.27. 2014. Augusts. Daugavpils un Daugavpils r-na 1pagasts. Vecticibnieku liriskas dz-mas.

1.2. Petnieciskas-macibu ekspedicijas.

1.2.1. 1989.g. julijs. Leningradas apgabala Slancu rajons.

Pareizticigie krievi.

Liriskas dziesmas, kazu dziesmas, rotalas.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.2.2. 1991.g. junijs. Aluksnes rajona 1pagasts, Pecoras rajona 1pagasts, Pecoru pilseta.

Pareizticigie krievi.

Kazu dziesmas, kaušanas castuškas, liriskas dziesmas.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu gimnazijas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.2.3. 1992. maijs. Vitebskas apgabalas Verhnedvinskas rajona 1ciemats. Pleskavas apgabala Sebezas rajona 1ciemats.

Pareizticigie baltkrievi.

Gadskartu ierazu dziesmas, kazu dziesmas, rotalas, kazu un beru raudu dziesmas u.c.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu gimnazijas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.2.4. 1992.g. julijs. Vitebskas apgabala Verhnedvinskas rajona 2ciemati.

Piedališanas Ivana Kupala svetkos.

Pareizticigie baltkrievi.

Gadskartu ierazu dziesmas, kazu dziesmas, beru dziesmas, castuškas u.c.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu gimnazijas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.2.5. 1993. g. janvaris. Daugavpils rajona 1pagasts.

Vecticibnieki.

Rotalas, liriskas dziesmas, balades, garigas dziesmas u.c.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu gimnazijas un Rigas 46. vidusskolas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.2.6. 1993.g. junijs. Daugavpils rajona 1pagasts.

Vecticibnieki.

Rotalas un liriskas dziesmas.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu gimnazijas un Rigas 46. vidusskolas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.2.7. 2001.g. novembris-decembris. Preilu rajona Livanu pilseta un 1pagasts.

Vecticibnieki.

Rotalas, horeografija un liriskas dziesmas.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu vidusskolas un Rigas 21. vidusskolas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.2.8. 2002.g. janvaris. Daugavpils rajona 1pagasts.

Vecticibnieki.

Rotalas, horeografija, balades un liriskas dziesmas.

Ekspedicija piedalijas Rigas Krievu vidusskolas un Rigas 21. vidusskolas audzekni.

Ekspedicijas vaditajs S.Olenkins.

1.3. Pec petnieciskas ekspedicijas adresem tika veiktas divas ekspedicijas skanu un video profesionalu ierakstu izveidošanai.

1.3.1. 1993.g. decembris. Latvijas Radio un LR Muzikas Akademija. VaditajaG.Lancere.

Daugavpils rajona 1pagasts, Kraslavas rajona 1pagasts.

Vecticibnieki un katolu baltkrievi.

1.3.2. 1998.g. februaris-marts. E.Melngaila TMC. VaditajiM.Boiko, A.Kapusts.

Daugavpils rajona 2pagasti.

Vecticibnieki.

1.4. Kratuves sastadišana. Tiekveikta skanu ierakstu noklausišanas un analize, sarakstu (reestru) sastadišana, kasešu vacinu izdrukašana, ierakstu dešifrešana un sagatavošana publikacijai, labako ierakstu izlases sastadišana, macibu kasešu sastadišana. Kratuve glabajas ari folkloras kopas “Iljinskaja pjatnica” dazadu grupu dziedašanas ieraksti (no 1993.g.), Latvijas,Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas folkloras kopu dziedašanas ieraksti, festivalu un seminaru ieraksti, videoieraksti, zimejumi, bildes u.c. Kratuve satur ap 240(galvenokart 90minušu) kasetes un 30magnetofonu spoles (575 m.). 100CD. Liela arhiva dala ar Latvijas KKF palidzibu tika parcelta uz ciparu formatu (102 CD).

2. Pedagogiskais un metodiskais darbs.

Darbu saraksts:

darba metodiku izstradašana,

macibu programmu sastadišana,

macibu planu sastadišana,

macibu lidzeklu rakstišana,

macibu kasešu sastadišana,

folkloras stundas 1.klase vadišana,

darbs ar folkloras studijas “Iljinskaja pjatnica” dazadam grupam

darbs ar ansamblu “Iljinskaja pjatnica”

1990.g. uz Rigas Krievu gimnazijas bazes tika radita Autentiskas folkloras studija “Iljinskaja pjatnica”. Studija berni sanem informaciju par krievu un latviešu folkloru un apgust iemanas galvenajos folkloras darbibas veidos.

Ansamblis “Iljinskaja pjatnica”ir piedalijis 99folkloras festivalos un zinatniskajas konferences Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Krievija un Baltkrievija (“Pulka eimu, pulka teku” 5reizes, “Baltika 1997”, “Baltica-2000”, “Baltica-2003”, Starptautiskaja Folkloras festivala Igaunija 1997.g. junija, Starptautiskaja Folkloras festivala Vorobjovkas ciemata Voronezas apgabala KF, Starptautiskaja Folkloras festivala “Pasaules sadza” ciem. Rošcino????Leningradas apg. KF.

Starptautiskaja festivala “Hajnowskije dni muzyki cerkewnoj” Polija (ieguva specialo balvu) u.c.

1998.g., 1999.g., 2000.g. un 2001.g. ieguva Ivietu Viskrievijas bernu un jauniešu folkloras kopu konkursos Kovrovas pilseta, Vladimiras pilseta un Puškinskije Gori ciemata divas reizes. 2002. gada ieguva I. pakapes laureata diplomu Viskrievijas bernu un jauniešu folkloras konkursa Velikij Ustjug pilseta.

2000.g. un 2004.g. pavasari studijas dalibnieces ieguva Dizo Dziedataju titulus “Dziesmu dziedu kada bija” konkursa).

2014.gada ansamblis sanema ielugumu piedalities konkursa uz etomuzikas „Miera” balvu. Ieguva nominanta nosaukumu un naudas premiju. Piedalities konkursa finala neizdevas, sakara ar to, ka Latvijas valstim nav lidzeklu, lai apmaksatu cela izdevumus lidz Krasnojarskam.

Studijas un ansambla vaditajs Sergejs Olenkins nodarbojas ar folkloras pasniegšanas metodiskajam izstradem, lasa lekcijas par metodiskiem jautajumiem. Tasvairakkart tika lasitas Valsts Tautas Makslas Centra folkloras skolas klausitajiem, skolotaju seminaros LU Etniskas Kulturas Centra, ka ari zinatniskas konferences “Pulka eimu, pulka teku”, “Etnografiska dziedašana” u. c.

Tika publiceta gramata “ ” (S.Olenkins, LR IMMacibu programmu un eksamenu centrs, Riga, 1996.)

Tika publiceta gramata S.Olenkins “ ”.Metodiskais materials. Masku tradiciju festivalam. Valsts tautas makslas centrs. 2002.g.

Tika publicets raksts S.Olenkins “Etnografiskas dziedašanas apgušana ar fonogrammas palidzibu: izpilditaja skanveides un vokalas apmacibas problemas”. Metodiskais materials Vasaras Dziedašanas Svetkiem. Valsts tautas makslas centrs. 2005.g.

Tika publiceti raksti S.Olenkins „Tradicionala kultura musdienu kultura”, „Bernu subkultura” un - . Gramata „Tradicionala kultura berniem”. Teorija, pieredze, prakse. Izd.RAKA. 2008. Arvideofilmu pielikuma.

No 2005lidz 2011g. Studijas vaditajs Sergejs Olenkins veica tradicionalas dziedašanas skanas petijumu ar akustikas metozu pielietošanu. Petijuma pamata tika izstradats metodiskais lidzeklis „Tradicionala dziedašana: fonogrammu analizes un tradicionalas dziedašanas izpilditaju vokalas sagatavošanas problemas”. Gramata tika partulkota uz latviešu valodu. Tiekpublicešanas process.

Tika veikts seminars (24 lekciju stundas un praktiskas nodarbibas) skolotajiem ar nosaukumu “Skolenu audzinašana un attistišana ar folkloras palidzibu” (1999.g.). Lekcijas lasija LR ZA Folkloras kratuves, LR Kulturas akademijas, KF Kulturas Ministrijas S-Peterburgas Folkloras etnografiska centra, Livanu skolas un FPC “Tradicija” specialisti.

No 1999. lidz 2003. gadam tika veikti 8seminari Krievu skolas Latgale.

2013.g.februari seminars Daugavpils r-na krievu ansamblu vaditajiem.

2015.g.marta seminars Rezeknes un Rezeknes r-na ansamblu vaditajiem.

3. Tradicionalas kulturas vertibu popularizešanas darbs.

Darbu saraksts:

uzstašanos rikošana

braucienu rikošana (informacijas nosutišana, ielugumu sanemšana, lidzeklu meklešana, bilešu iegadašanas, vizu noformešana, braucienu veikšana, finansialo atskaišu rakstišana u.c.)

rakstu rakstišana

scenariju rakstišana, filmu producešana, uznemšana u.c.

radio raidijumu sagatavošana un ierakstišana

3.1. 1999.g. ar Latvijas KKF atbalstu tika izdoti CDun audiokasetes, ka ari tika uznemta filma “Rits ligavas maja. Krievu kazas Latgale”. Scenarija autors S.Olenkins. Studija „Labvakar”. Filma tika paradita TV-Riga kanala 1999.g. 25. septembri.

3.2. Tikaizvejdota Studijas “Iljinskaja pjatnica” un FPC “Tradicija” majas lapa interneta: http://pjatnica.com/

3.3. 2007.g. Polija tika izdoti CDar dziesmam ansambla “Iljinskaja pjatnica” ispildijuma ( Belsk-Podlasskij pilseta.

3.4. 2009.g. Folkloras kopa “Iljinskaja pjatnica” piedalijas Biedribas „Maminu klubs” projekta „DVD ar šupulu izdošana”.

3.5. Latvijas un arvalstu avizes un zurnalos tika publiceti 24raksti par folkloras tematiku:

3.5.1. , , 09.09.93.

3.5.2. , , 15.09.93.

3.5.3. , , 24.09.93

3.5.4. , , 16.10.93.

3.5.5. , , 1213.11.93.

3.5.6. 帠, -, 28.02.95.

3.5.7. , , 28.02.95.

3.5.8. ?, , 1995., 3 (Baltkrievu valoda)

3.5.9. , , 1995., 4 (Baltkrievu valoda)

3.5.10. , .

3.5.11. , , 14.11.96.

3.5.12. , , , 21.11.96.

3.5.13. , , 01.03.97.

3.5.14. , , 11.07.97.

3.5.15. , , 29.07.97.

3.5.16. , , 13.08.98.

3.5.17. , , 10.08.98.

3.5.18. , : , , 2000

3.5.19. , ѻ, 2002. 2

3.5.20. , ѻ, 2002. 3(4)

3.5.21. , ѻ, 2002. 4(5)

3.5.22. , ѻ, 2002. 4(5)

3.5.23. , ѻ, 2003. 2(6)

3.5.24. 15, ѻ, 2005. 1(12)

3.6. FPC“Tradicija” prezidents Sergejs Olenkins 13zinatniskas konferencu dalibnieks.

3.4.1. 1991.g. maija zinatniska konference festivala “Pulka eimu, pulka teku” ietvaros. Riga.

3.4.2. 1994.g. junija Starptautiska zinatniska konference “Kultura belarusskaga zamezza” pasaules baltkrievu “Backaušcina” kongresa ietvaros (Minska, Baltkrievija).

3.4.3. 1995.g. aprili starptautiska konference “Etnografiska dziedašana”. E.Melngaila TMCRiga.

3.4.4. 2002.g. decembri konference “Folklora nacionalas pašapzinas pamats”. Folkloras-etnografiskais centrs KF KM Sankt-Peterburga (2 referati).

3.4.5. 2002.g. februari konference IIIStarptautiskaja Masku Tradicijas festivala Daugavpili ietvaros.

3.4.6. 2002.g. oktobri Zinatniska konference I.Fridriha 100.gad. Jubileja.

3.4.7. 2003.g. decembri starptautiskajs zinatniskajs seminars festivala “Starejszyje pjesni Evropy” Lublina (Polija). Referats “Etnografiskas dziedašanas apgušana ar fonogrammas palidzibu”.

3.4.8. 2004.g. aprili starptautiska zinatniska konference “Latvijas krievu vecticibnieku kultura un vesture” Riga. (Referats tika publicets).

3.4.9. 2004.g. maija Starptautiska konference “Ciemata Slutiški krievu vecticibnieku etniskas identitates un kulturas mantojuma saglabašana un attistišana” Daugavpils rajona Naujenos. (Referats tika publicets).

3.4.10. 2005.g. junija Starptautiskajs seminars “ ” festivala Belsk-Podlaski pilseta Polija. (Referats “Folklora un skola” tika publicets zurnala “ ”}.

3.4.11. 2005.g. junija Starptautiskajs Forums UNESCO “Nematerialo kulturas vertibu saglabašana”. Riga. (Referats “Etnografiskas dziedašanas parmantošanas problemas musdienu Latvija” tika publicets elektroniska veida).

3.4.12. 2006.g. februari Apalš galds “Folkloras kustibas problemas”. Maskava. Arreferatu “Folkloras kustiba un UNESCO iniciativas”.

3.4.13. 2006.g. Novembri IIStarptautiskajs Forums “Dziva tradicija”. Maskava. Arreferatu “Etnografiska dziedašana: vokalas apmacibas metodiskas problemas”.

3.4.14. 2013.g. februari. Konference XIVStarptautiskaja Masku Tradicijas festivala Malpili ietvaros. Referats „Tautas drama „Laiva”.

3.4.15. 2013.g. Starptautiski zinatniskaja konference „Tradicionalas muzikas kultura: starpdisciplinu petijumu problemas” Krievijas Muzikas Gnesina akademija, Maskava. Arreferatu: „Akustikas metozu pielietošana tradicionalo dziesmu izpilde (skana ierakstu analize)”.

3.7. Ansamblis un ta vaditaji bijuši daudzu Latvijas TV (“Klets”, “8 stavs”, “Sarunas”, „Portretu izlase” u.c.) un Radio (“Austras koks”, “Ekspress-svoboda”, “Doma laukums”, “Briva Eiropa” u.c.) raidijumu dalibnieki.

3.8. FPC“Tradicija” prezidents, Studijas “Iljinskaja pjatnica” vaditajs Sergejs Olenkins LU Literaturas, Valodas un Folkloras instituta Lielas folkloras balvas laureats (2001.g. par Tautas kulturas vertibu popularizešanu)

3.9. FPC“Tradicija” prezidents, Studijas “Iljinskaja pjatnica” vaditajs Sergejs Olenkins Rigas Domes Izglitibas, Jaunatnes un Sporta Departamenta 2005. GadaBalvas interešu izglitiba laureats

3.10. Rigas Domes Kulturas Departamenta Gada Balva „Baltais zvirbulis” par kulturas mantojuma saglabašanu, popularizešanu un aktivu izglitojošo darbu tradicionalaja dziedašana (2009.g)

3.11. Latvijas Sabiedriska gada balva „Atziniba” par petijumiem tradicionalas dziedašanas joma (2011)

3.12. Folkloras kopa “Iljinskaja pjatnica” ir piedalijusies 89folkloras festivalos un zinatniskajas konferences:

3.12.1. 1990.g. maija Folkloras Svetki Vologda (Krievijas Federacija)

3.12.2. 1990.g. oktobri Viskrievijas jauniešu folkloras kopas festivals Maskavas apgabala Kalugas pilseta.

3.12.3. 1991.g. februari Metenu festivals Maskavas apgabala Klinu rajona Vozdvizenskoje ciemata.

3.12.4. 1991.g. maija Starptautiskais bernu folkloras festivals “Pulka eimu, pulka teku”.

3.12.5. 1991.g. maija festivals “Krievu Troica” Maskavas apgabala Kolomnas pilseta.

3.12.6. 1991.g. novembri. Krievijas jauniešu folkloras IIkongres. Jekaterinburga.

3.12.7. 1992. g. maija Starptautiskais bernu folkloras festivals “Pulka eimu, pulka teku”.

3.12.8. 1993. g. februari festivals “Metenis” (org. Sankt-Peterburgas konservatorija).

3.12.9. 1993.g. maija Starptautiskais bernu folkloras festivals “Pulka eimu, pulka teku”.

3.12.10. 1993.g. decembri LR Saeimas akcija “Ziemassvetki Latvijas berniem”. Koncertu brauciens pa Latgales bernu namiem.

3.12.11. 1994.g. aprili Starptautiska konference baltkrievu etnografa un pedagoga S.Saharova pieminai. (Baltkrievu biedriba “Svitanak”)

3.12.12. 1994.g. maija Starptautiskais bernu folkloras festivals “Pulka eimu, pulka teku”.

3.12.13. 1994.g. junija Starptautiska zinatniska konference “Kultura belarusskaga zamezza” pasaules baltkrievu “Backaušcina” kongresa ietvaros (Minska, Baltkrievija).

3.12.14. 1995.g. februari Masku festivals Daugavpili.

3.12.15. 1995.g. aprili Starptautiska zinatniska konference “Etnografiska dziedašana” E.MelngailaTMC.

3.12.16. 1995.g. maija Starptautiskais bernu folkloras festivals “Pulka eimu, pulka teku”.

3.12.17. 1995.g. zinatniska konference “Latvijas tautas un folklora” LR ZA Folkloras kratuve. K.Barona pieminai.

3.12.18. 1996.g. janvari ar FPC “Tradicija” spekiem tika organizets folkloras festivals “Avsen”. Zolitudes gimnazija.

3.12.19. 1996.g. aprili koru un ansamblu festivals “Zelta kamolinš”.

3.12.20. 1996.g. septembri “Latvijas vainags”.

3.12.21. 1997.g. maija “Zelta kamolinš”.

3.12.22. 1997.g. junija Starptautiskais folkloras festivals Narva (Igaunija)

3.12.23. 1997.g. julija Starptautiskais folkloras festivals “Baltica-1997”.

3.12.24. 1997.g. “Zelta kamolinš”.

3.12.25. 1998.g. pavasari “Zelta kamolinš”.

3.12.26. 1998.g. junija Visparejie Latviešu Dziesmu Svetki (mazakumtautibu koncerts Kongresu nama un Tautas makslas svetki Brivdabas muzeja).

3.12.27. 1998.g. junija Krievijas Folkloras Savienibas kongress. Vladimiras apgabala Kovrovas pilseta. Ieguva Ivietu Viskrievijas bernu un jauniešu folkloras kopas konkursa.

3.12.28. 1999.g. marta zinatniska konference Krievijas Kulturas Ministrijas Folkloras etnografiskaja centra Sankt-Peterburga.

3.12.29. 1999.g. pavasari “Zelta kamolinš”.

3.12.30. 1999.g. julija Viskrievijas radoša darbnica “Jaunatne un folklora” Vladimira. Ieguva Ivietu Viskrievijas bernu un jauniešu folkloras kopu konkursa.

3.12.31. 2000.g. maija divas ansambla dalibnieces ieguva Dizo Dziedataju titulus “Dziesmu dziedu kada bija” konkursa.

3.12.32. 2000.g. marta “Zelta kamolinš” Daugavpili.

3.12.33. 2000.g. junija Starptautiskais folkloras festivals “Baltica-2000”.

3.12.34. 2000.g. julija Folkloras festivals “Pskovskije zjamcuzini” un Viskrievijas radoša darbnica “Jaunatne un folklora” Puškinskije Gori ciemata. Ieguva Ivietu Viskrievijas bernu un jauniešu folkloras kopu konkursa.

3.12.35. 2000.g. septembri Starptautiskais folkloras festivals “Rusj pesjennaja, Rusj mastjerovaja” Vorobjovkas ciemata Voronezas apgabala.

3.12.36. 2001.g. junija Starptautiskas Hanzas dienas.

3.12.37. 2001.g. julija “Latvijas vainags” Dziesmu svetku ietvaros (Mazakumtautibu koncerts un krievu kolektivu koncerts).

3.12.38. 2001.g. julija Folkloras festivals “Pskovskije zjamcuzini” un Viskrievijas radoša darbnica “Jaunatne un folklora” Puškinskije Gori ciemata. Jauceturto reizi ieguva Ivietu Viskrievijas bernu un jauniešu folkloras kopu konkursa.

3.12.39. 2001.g. augusta Etnografiskas dziedašanas svetki. ValstsTMC.

3.12.40. 2001.g. 18. augusta Rigas 800gadu jubilejas svinibu pasakums pie Brivibas pieminekla.

3.12.41. 2002.g. februari IIIStarptautiskais Masku Tradicijas festivals Daugavpili.

3.12.42. 2002.g. Junija Folkloras festivals “Avoti” un Viskrievijas radoša darbnica “Jaunatne un folklora” Velikij Ustjug pilseta, Vologdas apgabala.

3.12.43. 2002.g. julija IIEtnografiskas dziedašanas svetkiRiga.

3.12.44. 2002.g. augusta Folkloras festivals “Vasaras izpriecas” Saratova.

3.12.45. 2002.g. augusta Starptautiskais folkloras festivals “Pasaules sadza” Rošcinas ciemata Viborgas rajona Leningradas apgabala.

3.12.46. 2002.g. oktobri Zinatniska konference I.Fridriha 100.gad. Jubileja.

3.12.47. 2003.g. februari IVStartautiskais Masku Tradicijas festivals Daugavpili.

3.12.48. 2003.g. maija ORIGO starptautiskais folk muzikas festivals

3.12.49. 2003.g. maija Baznicas muzikas festivals Hajnovka (Polija)

3.12.50. 2003.g. junija Starptautiskais folkloras festivals “Pasaules sadza” Rošcinas ciemata Viborgas rajona Leningradas apgabala.

3.12.51. 2003.g. junija Dziesmu Svetki.

3.12.52. 2003. g. julija Starptautiskais folkloras festivals “Baltica-2003”.

3.12.53. 2003.g. septembri Vecticibnieku konference Jekabpili.

3.12.54. 2003.g. oktobri Kr.Barona dzimš. dienai veltita festivala (Bulduru kulturas nama).

3.12.55. 2003. decembri Starptautiskais folkloras festivals “Rigas Muzika”.

3.12.56. 2004.g. februari VStartautiskais Masku Tradicijas festivals Daugavpili.

3.12.57. 2004.g. aprili starptautiska zinatniska konference “Latvijas krievu vecticibnieku kultura un vesture” Riga.

3.12.58. 2004.g. maija ORIGO starptautiskais folk muzikas festivals.

3.12.59. 2004.g. maija Valmiera dzivojošo minoritašu parstavnieku folkloras festivals.

3.12.60. 2004. maija Starptautiskais folkloras festivals “Tam po majovuj rosi” Belsk-Podlaski pilseta.

3.12.61. 2004.g. Tautiešu festivals Smolenska.

3.12.62. Modesta Musorgska 165.g. jubilejas svinešana Pleskavas apgabala Velikije Luki pilseta. Makslinieku pleners M.Musorgska dzimtaja muiza Naumovo ciemata.

3.12.63. 2004.g. julija Starptautiskais bernu folkloras festivals “Pulka eimu, pulka teku” festivala 20-gadu jubileja.

3.12.64. 2004.g. augusta Starptautiskais folkloras festivals “Rusj pesjennaja, Rusj mastjerovaja” Vorobjovkas ciemata Voronezas apgabala.

3.12.65. 2004.g. oktobris Latvijas baltkrievu biedribas “Svitanak” jubilejs.

3.12.66. 2004.g. oktobris. Kr.Barona dzimš. dienai veltita festivala (Bulduru kulturas nama).

3.12.67. 2005.g. februaris. Studijas “Iljinskaja pjatnica” 15gadu jubilejm veltiti Seminars, koncerts un tautas deju vakars.

3.12.68. 2005.g. junija. Starptautiskais folkloras festivals “Tam po majovuj rosi” Belsk-Podlaski pilseta.

3.12.69. 2005.g. junija. IVVasaras dziedašanas svetki.

3.12.70. 2005.g. julija Ivana Kupala svetki Senkovas ciem. Verhnedvinskas r-na Vitebskas apg. Baltkrievija

3.12.71. 2005.g. augusta. Starptautiskais folkloras festivals “Pasaules sadza” Rošcinas ciemata Viborgas rajona Leningradas apgabala.

3.12.72. 2005.g. oktobris. Kr.Barona dzimš. dienai veltita festivala (Kauguru kulturas nama).

3.12.73. 2006.g. junijs. Starptautiskais folkloras festivals “Tam po majovuj rosi” Belsk-Podlaski pilseta.

3.12.74. 2006.g. julijs. Starptautiskais folkloras festivals “Baltica-2006”.

3.12.75. 2006.g. Novembris. Starptautiskais folkloras festivals “Pokrovas zvani” Vilna. (Sanema laureata titulu).

3.12.76. 2007. oktobris . Tradicionalo amatu svetki. Pokrovas gadatirgus Omskas pilseta, KF.

3.12.77. 2008. februari. Masku tradicijas festivalsRiga.

3.12.78. 2008. augusta Starptautiskais folkloras festivals Olen po boru hodit Polija (Podlašja).

3.12.79. 2008. Novembri. IIIMaskavas forums Dziva tradicija. Maskava.

3.12.80. 2009. Februari. Masku tradicijas festivalsDagda.

3.12.81. 2009. maija. Starptautiskais folkloras festivals „ORIGO”

3.12.82. 2009.g. julija. Starptautiskais folkloras festivals “Baltica-2009”.

3.12.83. 2009. julija. Starptautiskais folkloras festivals Olen po boru hodit Polija (Podlašja).

3.12.84. 2009. julija. Viskrievijas gimenes folkloras festivals „Semejnij krug”

3.12.85. 2010. februaris. Masku tradiciju festivals Salacgriva.

3.12.86. 2010. julijs-augusts.. Starptautiskais folkloras festivals Olen po boru hodit Polija. (Podlašja).

3.12.87. 2011. februaris. Masku tradiciju festivals Viesite.

3.12.88. 2012. februaris. Masku tradicijas festivals Milzkalne, Tukuma.

3.12.89. 2012.julija. Starptautiskais folkloras festivals “Baltica-2012”.

3.12.90. 2013.februaris. Masku tradiciju festivals Malpili.

3.12.91. 2013. julijs. XXVVisparejie latviešu Dziesmu Svetki.

3.12.92. 2013. septembris Starptautiska bernu etnografiska nometne „Novoletije” Maskava Zelenograda.

3.12.93. 2014. februaris. Masku tradiciju festivalsRiga.

3.12.94. 2014.g.junija. Etnografisko konceru cikls „Ruh zjamli” Brestas pilseta Baltkrievija

3.12.95. 2014.g.julija. piedalijas konkursa uz etomuzikas „Miera” balvu. Ieguva nominanta nosaukumu un naudas premiju. Piedalities konkursa finala neizdevas, sakara ar to, ka Latvijas valstim nav lidzeklu, lai apmaksatu cela izdevumus lidz Krasnojarskam.

3.12.96. 2014.g. julija. Starptautiskais kazaku tradicionalas kulturas festivals „Ruslo”. Volzskij pilseta Volgogradas apgabala.

3.12.97. 2014.g.augusts. VIIIStarptautiskais vecticibnieku kulturas festivals „Peipus”. Mustvee pilseta Igaunija. Lekcija: Ekspedicijas pie vecticibniekiem Latgale un darbs ar bernu folkloras kopai (metodi)”. Vecticibnieku dziesmu programma.

3.12.98. 2014.g.novembris. IXStarptautiskais sabiedriskais-kulturas forums „Dziva tradicija”. Krievijas Folkloras Savienibai 25.gadi. Maskava.

3.12.99. 2014.g.decembris. Starptautiska zinatniski-praktiska konference „Krievi starp cittautiešiem. Krievu folklora Baltija.”

3.13. Folkloras kopa “Iljinskaja pjatnica” regulari uzstajas Rigas bernudarzos, skolas un augstakas izglitibas iestades.

3.14. Ar musu palidzibu dazados folkloras pasakumos Latvija piedalijas 13arzemju folkloras kopas:

3.14.1. 1991.g. maija Jekaterinburgas folkloras skolas pasniedzeju grupa. Zinatniska konference Starptautiska bernu folkloras festivala “Pulka eimu, pulka teku” ietvaros.

3.14.2. 1995.g.aprili. Folkloras studija “Veretjonce” (Maskava), vaditaja J.Krasnopevceva. Starptautiska konference “Etnografiska dziedašana”. E.Melngaila TMCRiga.

3.14.3. 1996.g. novembri. Folkloras studija “Vetka” (Maskava). VaditajaA.Bukatova. Starptautiskais folkloras festivals “Dziva muzika”.

3.14.4. 1997.g. julija Starptautiskais folkloras festivals “Baltica-1997”. Tradicionalas kulturas centra “Istoki” (Podolska, Maskavas apg.) folkloraskopa.

3.14.5. 1999.g. aprili. Sankt-Peterburgas Valsts Konservatorijas folkloras kopas 2dalibnieces. Seminars “Skolenu audzinašana un attistiba ar folkloras lidzeklu palidzibu”. Seminars tika atbalstits no Latvijas ValstsKKF.

3.14.6. 1999.g. junija. Arhangelskas apg. Lešukonskas ciem. bernu folkloras kopa. VaditajaV.Alimoiva. Starptautiskais bernu folkloras festivals “Pulka eimu, pulka teku”.

3.14.7. 2003.g. aprili. Folkloras kopa “Derbenevka” (Maskava) VaditajaA.Bukatova. IVStartautiskais Masku Tradicijas festivals Daugavpili.

3.14.8. 2003.g. aprili.“Lads” (Sankt-Peterburga). VaditajsA.Mehnecovs.Starptautiskais folkloras festivals “Rigas Muzika”.

3.14.9. 2003.g. julija Sankt-Peterburgas Valsts konservatorijas folkloras kopa. VaditajsA.Mehnecovs. Starptautiskais folkloras festivals “Baltica-2003”.

3.14.10. 2003.g. decembris. Folkloras kopa “Romoda” (Maskava). VaditajiG.Holodnovs un S.Vlasova.Starptautiskais folkloras festivals “Rigas Muzika”.

3.14.11. 2004.g. februaris. M.Musorgska Tveras Muzikas skolas folkloras kopa “Meza”. VaditajaI.Nekrasova. VStartautiskais Masku Tradicijas festivals Daugavpili.

3.14.12. 2004.g. aprili. Kijevas konservatorijas folkloras kopa “Drevo”. VaditajsJ.Jefremovs. Starptautiskais folkloras festivals “Rigas Muzika”.

3.14.13. 2004.g. maija. Kazaku dziesmu folkloras kopa “Bratina” (Sankt-Peterburga). VaditajsJ.Cirkovs.ORIGO starptautiskais folk muzikas festivals.

3.14.14. 2006.g. Februari. Folkloras kopa “Derbenevka” (Maskava) VaditajaA.Bukatova. VStartautiskais Masku Tradicijas festivals Daugavpili.


:

 

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:


:

». - © . 2004-2016