20
Пн, мая

Nosaukums un pamatie darba principi

Latviešu valodā

Nosaukumam pieder simbolīska nozime. Sv. Iļijas piektdiena – piektdiena pirms Svētas Iļijas dienas. Svētas Iļijas tels, kā ir zināms, vesturiski ieņema uz sevi Senslāvu pērkona dieva īpatnības. Iļijas piektdienā ir aizliegts strādāt ar sienu, un krievu zemnieki Latgalē bieži stasta mums par cilvēkiem, kuri ignorēja aizliegšanas: “... visu sienu savesta uz šķuņi. Bija skaidra diena, un tikai vakarā viens mākonītis uzlēkusi, zībens iespēra un viss nodegusi” Cilvēks pazaudēja ticību uz tradīcijas gudrību, neievēroja viņu un, negaidīti un neizprotāmi, varenas pratas apgalvošanas pretēji, tīka sodits.

Tautas kultūra ir sarežģita uzbuve, kura arhitektūra nav triviāla un viņas likumi nav acīm redzāmi. Līdzīgi cilvēka dveselei, viņa izrādīja savu irracionālu dabu un, kā atbilde uz neievērojumu, “iegrima” vietas, kur šis nebija gaidāms. Kās var atbildēt: “Cik daudz “sienu” sadega muļķības un lepnības deļ”?

Find Us On FaceBook - Image

Яндекс.Метрика