25
Вт, янв

“Iljinskaja pjatnica” un FPC „Tradicija”. Atskaite 1989-2009

Отчёты

Studija un ansamblis “Iļjinskaja pjatņica” kā arī FPC “Tradīcija” 2005 gadā svinēja savu 15. gadu jubileju
Atskaite par Autentiskas folkloras studijas un Folkloras kopas “Iļjinskaja pjatņica” (vadītājs Sergejs Oļenkins) un biedrības FPC „Tradīcija” (valdes priekšsēdētājs Sergejs Oļenkins) darbu 1989 – 2009 g.g.

1. Folkloras ekspedīcijas.


Darbu saraksts:
- pētnieciskas literatūras atlasīšana,
- repertuāra sarakstu sastādīšana,
- aptaujas ankešu sastādīšana,
- ekspedīciju maršrutu izstrādāšana,
- ekspedīciju veikšana,
- ierakstīto materiālu klausīšanās,
- sarakstu (reestru) veidošana,
- kasešu vāciņu drukāšana,
- dziesmu un interviju tekstu dešifrēšana un drukāšana,
- materiālu sistematizēšana,
- materiāla sagatavošana publicēšanai,
- labāko ierakstu izlases sastādīšana,
Kopš 1989.gada organizēta 35 ekspedīcijas, kuru gaitā rūpīgi tika apsekoti 8 Latvijas rajonu 40 pagasti. Ekspedīcijās tika pierakstīts vairāk nekā 1800 dziesmu, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, mitoloģiskie nostāsti, pasakas, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Daudzas no pierakstītajām dziesmām ir iekļautas Autentiskās folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” repertuārā.

1.1. Pētnieciskās ekspedīcijas.
1.1.1. 1989.g. oktobris. Balvu rajona 3 pagasti. Viļakas pilsēta.
Krievu pareizticīgie iedzīvotāji.
Kāzu dziesmas, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcijas vadītāja D.Zamastocka.
1.1.2. 1990.g.marts. Balvu rajona 1 pagasts, Balvu pilsēta.
Krievu pareizticīgie iedzīvotāji.
Kāzu dziesmas, gadskārtu ieražu dziesmas, rotaļas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcijas vadītāja D.Zamastocka.
1.1.3. 1990.g. decembris. Balvu rajona 2 pagasti, Alūksnes r-na 1 pagasts.
Krievu pareizticīgie iedzīvotāji.
Kāzu dziesmas, gadskārtu ieražu dziesmas, rotaļas, horeogrāfiskās dziesmas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.4. 1991.g. marts. Alūksnes rajona 1 pagasts. Pleskavas apgabalas Lavru pagasts.
Krievu pareizticīgie iedzīvotāji.
Kāzu dziesmas, gadskārtu ieražu dziesmas, liriskās dziesmas, bēru raudus dziesmas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcija daļēji finansēta no Slāvu Kultūras un Rakstniecības Fonda (tika apmaksāti transporta izdevumi).
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.5. 1991.g. jūlijs. Ludzas rajona 3 pagasti. Vitebskas apgabala Verhņedvinskas r-na 2 ciemati.
Katoļu baltkrievi un pareizticīgie baltkrievi.
Kāzu dziesmas, gadskārtu ieražu dziesmas, liriskās dziesmas, rotaļas, častuškas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.6. 1991.g. decembris. Pleskavas apgabalas Sebežas rajona 2 pagasti, Vitebskas apgabalas Verhņedvinskas r-na 3 ciemati.
Pareizticīgie baltkrievi.
Kāzu dziesmas, gadskārtu ieražu dziesmas, liriskās dziesmas, rotaļas, šūpuļa dziesmas, častuškas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.7. 1992.g. augusts. Daugavpils rajona 1 pagasts, Krāslavas rajona 1 pagasts.
Krievu vecticībnieki, baltkrievu katoļi.
Kāzu dziesmas, gadskārtu ieražu dziesmas, liriskās dziesmas, rotaļas, garīgās dziesmas, harmonikas un balalaikas melodijas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcias vadītājs S.Oļenkins.
1.1.8. 1993.g. jūnijs-jūlijs. Daugavpils rajona 1 pagasts, Ludzas rajona 5 pagasti. Krāslavas rajona 2 pagasti.
Vecticībnieki, baltkrievu katoļi un krievu pareizticīgie iedzīvotāji.
Kāzu dziesmas, gadskārtu ieražu dziesmas, liriskās dziesmas, rotaļas, bēru dziesmas, buramie vārdi, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcija daļēji finansēta no SO Vedicentrā (tika apmaksāti transporta izdevumi).
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.9. 1994.g. jūlijs. Ludzas rajona 1 pagasts, Zilupes pilsēta. Sebežas rajona 1 ciemats.
Baltkrievu katoļi un pareizticīgie baltkrievi.
Rēzeknes rajona 3 pagasti.
Vecticībnieki.
Gadskārtu ieražu dziesmas, liriskās dziesmas, rotaļas, garīgās dziesmas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcija daļēji finansēta no Latvijas Baltkrievu biedrības “Svitanak” (tika apmaksāti transporta izdevumi).
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.10. 1994.g. augusts. Daugavpils rajona 4 pagasti.
Vecticībnieki un baltkrievi-katoļi.
Gadskārtu ieražu dziesmas, liriskās dziesmas, rotaļas, garīgās dziesmas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcija daļēji finansēta no Latvijas Baltkrievu biedrības “Svitanak” (tika apmaksāti transporta izdevumi).
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.11. 1997.g. jūlijs-augusts. Daugavpils rajona 4 pagasti.
Vecticībnieki.
Liriskās dziesmas, rotaļas, horeogrāfiskās dziesmas, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Ekspedīcija daļēji finansēta no FPC “Tradīcija” (Ar sponsora naudu tika apmaksāti transporta izdevumi).
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.12. 1999.g.jūnijs. Alūksnes rajona 2 pagasti.
Krievu pareizticīgie iedzīvotāji.
Materiālu uzņemšana filmām “Krievu kāzas Latgalē”.
Pilnīgi finansēta no Latvijas Kultūrkapitāla fonda.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.13. 1999.g. jūlijs. Preiļu rajona 3 pagasti, Preiļu pilsēta, Rēzeknes rajona 2 pagasti.
Vecticībnieki.
Liriskās dziesmas, rotaļas, horeogrāfiskās dziesmas un horeogrāfija, vecticībnieku tradicionālā baznīcas dziedāšana, balādes, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par tautas tērpiem un sadzīves horeogrāfiju, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Pilnīgi finansēta no Latvijas Kultūrkapitāla Fonda.
Ekspedīcijā piedalījas Rīgas Krievu vidusskolas audzēkņi un RPIVA studente.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.14. 1999.g. augusts. Preiļu rajona 3 pagasti. Daugavpils pilsēta.
Vecticībnieki.
Liriskās dziesmas, rotaļas, horeogrāfiskās dziesmas un horeogrāfija, vecticībnieku tradicionālā baznīcas dziedāšana, garīgās dziesmas, balādes, mitoloģiskie nostāsti, ziņas par zemnieku materiālās un garīgās kultūras jautājumiem u.c.
Pilnīgi finansēta no Latvijas Kultūrkapitāla Fonda.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu vidusskolas audzēkņi un RPIVA studente.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.15. 2000.g. decembris. Krāslavas rajons. 1 ciemats.
Vecticībnieki.
Liriskās dziesmas, rotaļas, horeogrāfiskās dziesmas un horeogrāfija, bēru raudu dziesmas, garīgās dziesmas u.c.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.16. 2001.g. janvāris. Preiļu rajona Līvānu un Preiļu pilsētas.
Vecticībnieki.
Liriskās dziesmas, rotaļas, vecticībnieku tradicionālā baznīcas dziedāšana, garīgās dziesmas u.c.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.17. 2001.g. augusts. Krāslavas rajona 2 pagasti, Daugavpils rajona 2 pagasti.
Vecticībnieki.
Liriskās dziesmas, kāzu dziesmas, rotaļas, horeogrāfiskās dziesmas un horeogrāfija, bēru raudu dziesmas, garīgās dziesmas u.c.
Pilnīgi finansēta no Latvijas Kultūrkapitāla Fonda.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu vidusskolas un Rīgas 21. vidusskolas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.18. 2002.g. jūnijs. Daugavpils rajona 1 pagasts.
Vecticībnieki.
Liriskās dziesmas, kāzu dziesmas, rotaļas, horeogrāfiskās dziesmas un horeogrāfija, bēru raudu dziesmas, garīgās dziesmas u.c.
Pilnīgi finansēta no Latvijas Kultūrkapitāla Fonda.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu vidusskolas un Rīgas 21. vidusskolas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.19. 2002.g. augusts. Rēzeknes rajona 3 pagasti, Preiļu rajona 1 pagasts.
Vecticībnieki.
Liriskās dziesmas, rotaļas, horeogrāfiskās dziesmas un horeogrāfija, garīgās dziesmas u.c.
Pilnīgi finansēta no Latvijas Kultūrkapitāla Fonda.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu vidusskolas un Rīgas 21. vidusskolas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.1.20. 2002.oktobris. Daugavpils r-ns. Rēzeknes r-ns. Ekspedīcija ar materiāla videouzņemšanu.
1.1.21. 2002.oktobris. Preiļu r-ns. Rēzeknes r-ns. Ekspedīcija ar materiāla videouzņemšanu.
1.1.22. 2007. janvāris Jēkabpils r-na 1 pagsts. Garīgas, liriskas un rotaļas dziesmas.
1.1.23. 2008. marts. Krāslavas r-na 2 pagasti, Rēzeknes r-na 1 pagasts. Materiāla video uzņemšana filmām „Folklorists Sergejs Oļenkins”.
1.1.24. 2008. aprīlis. Krāslavas r-na 2 pagasti. Materiāla video uzņemšana filmām „Folklorists Sergejs Oļenkins”.
1.1.25. 2008. Jūnijs. Krāslavas r-na 2 pagasti. Materiāla video uzņemšana filmām „Folklorists Sergejs Oļenkins”.


1.2. Pētnieciskās-mācību ekspedīcijas.

1.2.1. 1989.g. jūlijs. Ļeņingradas apgabala Slancu rajons.
Pareizticīgie krievi.
Liriskās dziesmas, kāzu dziesmas, rotaļas.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.2.2. 1991.g. jūnijs. Alūksnes rajona 1 pagasts, Pečoras rajona 1 pagasts, Pečoru pilsēta.
Pareizticīgie krievi.
Kāzu dziesmas, kaušanās častuškas, liriskās dziesmas.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu ģimnāzijas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.2.3. 1992. maijs. Vitebskas apgabalas Verhnedvinskas rajona 1 ciemats. Pleskavas apgabala Sebežas rajona 1 ciemats.
Pareizticīgie baltkrievi.
Gadskārtu ieražu dziesmas, kāzu dziesmas, rotaļas, kāzu un bēru raudu dziesmas u.c.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu ģimnāzijas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.2.4. 1992.g. jūlijs. Vitebskas apgabala Verhnedvinskas rajona 2 ciemati.
Piedalīšanās Ivana Kupala svētkos.
Pareizticīgie baltkrievi.
Gadskārtu ieražu dziesmas, kāzu dziesmas, bēru dziesmas, častuškas u.c.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu ģimnāzijas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.2.5. 1993. g. janvāris. Daugavpils rajona 1 pagasts.
Vecticībnieki.
Rotaļas, liriskās dziesmas, balādes, garīgās dziesmas u.c.
Ekspedīcijā piedalījas Rīgas Krievu ģimnāzijas un Rīgas 46. vidusskolas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.2.6. 1993.g. jūnijs. Daugavpils rajona 1 pagasts.
Vecticībnieki.
Rotaļas un liriskās dziesmas.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu ģimnāzijas un Rīgas 46. vidusskolas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.2.7. 2001.g. novembris-decembris. Preiļu rajonā Līvānu pilsētā un 1 pagasts.
Vecticībnieki.
Rotaļas, horeogrāfija un liriskās dziesmas.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu vidusskolas un Rīgas 21. vidusskolas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.
1.2.8. 2002.g. janvāris. Daugavpils rajona 1 pagasts.
Vecticībnieki.
Rotaļas, horeogrāfija, balādes un liriskās dziesmas.
Ekspedīcijā piedalījās Rīgas Krievu vidusskolas un Rīgas 21. vidusskolas audzēkņi.
Ekspedīcijas vadītājs S.Oļenkins.

1.3. Pēc pētnieciskās ekspedīcijas adresēm tika veiktas divas ekspedīcijas skaņu un video profesionālu ierakstu izveidošanai.

1.3.1. 1993.g. decembris. Latvijas Radio un LR Mūzikas Akadēmija. Vadītāja G.Lancere.
Daugavpils rajona 1 pagasts, Krāslavas rajona 1 pagasts.
Vecticībnieki un katoļu baltkrievi.
1.3.2. 1998.g. februāris-marts. E.Melngaiļa TMC. Vadītāji M.Boiko, A.Kapusts.
Daugavpils rajona 2 pagasti.
Vecticībnieki.
1.4. Krātuves sastādīšana. Tiek veikta skaņu ierakstu noklausīšanās un analīze, sarakstu (reestru) sastadīšana, kasešu vāciņu izdrukāšana, ierakstu dešifrēšana un sagatavošana publikācijai, labāko ierakstu izlases sastādīšana, mācību kasešu sastādīšana. Krātuvē glabājas arī folkloras kopas “Iļjinskaja pjatņica” dažādu grupu dziedāšanas ieraksti (no 1993.g.), Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas folkloras kopu dziedāšanas ieraksti, festivālu un semināru ieraksti, videoieraksti, zīmējumi, bildes u.c. Krātuve satur ap 240 (galvenokart 90 minūšu) kasetes un 30 magnetofonu spoles (575 m.). Liela arhīva daļa ar Latvijas KKF palīdzību tika pārcelta uz ciparu formātu.
2. Pedagoģiskais un metodiskais darbs.
Darbu saraksts:
- darba metodiku izstrādāšana,
- mācību programmu sastādīšana,
- mācību plānu sastādīšana,
- mācību līdzekļu rakstīšana,
- mācību kasešu sastādīšana,
- folkloras stundas 1.klasē vadīšana,
- darbs ar folkloras studijas “Iļjinskaja pjatņica” dažādām grupām
- darbs ar ansambļu “Iļjinskaja pjatņica”

1990.g. uz Rīgas Krievu ģimnāzijas bāzes tika radīta Autentiskās folkloras studija “Iļjinskaja pjatņica”. Studijā bērni saņem informāciju par krievu un latviešu folkloru un apgūst iemaņas galvenajos folkloras darbības veidos. Ansamblis “Iļjinskaja pjatņica”ir piedalījis 84 folkloras festivālos un zinātniskajās konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Krievijā un Baltkrievijā (“Pulkā eimu, pulkā teku” – 5 reizes, “Baltika – 1997”, “Baltica-2000”, “Baltica-2003”, Starptautiskajā Folkloras festivālā Igaunijā – 1997.g. jūnijā, Starptautiskajā Folkloras festivālā Vorobjovkas ciematā Voroņežas apgabalā KF, Starptautiskajā Folkloras festivālā “Pasaules sādža” ciem. Roščino Ļeņingradas apg. KF, Starptautiskajā festivālā “Hajnowskije dņi muzyki cerkewnoj” Polijā (ieguva speciālo balvu) u.c. 1998.g., 1999.g., 2000.g. un 2001.g. ieguva I vietu Viskrievijas bērnu un jauniešu folkloras kopu konkursos Kovrovas pilsētā, Vladimiras pilsētā un Puškinskije Gori ciematā – divas reizes. 2002. gadā ieguva I. pakāpes laureāta diplomu Viskrievijas bērnu un jauniešu folkloras konkursā Veļikij Ustjug pilsētā. 2000.g. un 2004.g. pavasarī studijas dalībnieces ieguva Dižo Dziedātāju titulus “Dziesmu dziedu kāda bija” konkursā).
Studijas un ansambļa vadītājs Sergejs Oļenkins nodarbojas ar folkloras pasniegšanas metodiskajām izstrādēm, lasa lekcijas par metodiskiem jautājumiem. Tās vairākkārt tika lasītas Valsts Tautas Mākslas Centra folkloras skolas klausītājiem, skolotāju semināros LU Etniskās Kultūras Centrā, kā arī zinātniskās konferencēs “Pulkā eimu, pulkā teku”, “Etnogrāfiskā dziedāšana” u. c.
Tika publicēta grāmata “Фольклорная педагогика для школ с русским языком обучения” (S.Oļenkins, LR IM Mācību programmu un eksāmenu centrs, Rīga, 1996.)
Tika publicēta grāmata S.Oļenkins “Русские традиции ряженья”. Metodiskais materiāls. Masku tradīciju festivālam. Valsts tautas mākslas centrs. 2002.g.

Tika publicēts raksts S.Oļenkins “Etnogrāfiskās dziedāšanas apgūšana ar fonogrammas palīdzību: izpildītāja skaņveides un vokālās apmācības problēmas”. Metodiskais materiāls Vasaras Dziedāšanas Svētkiem. Valsts tautas mākslas centrs. 2005.g.
Tika publicēti raksti S.Oļenkins „Tradicionālā kultūra – mūsdienu kultūra”, „Bērnu subkultūra” un «методика освоения материала Зимних Святок в детской фольклорной студииЖ обощение опыта работы Студии аутентичного фолькора «Ильинская пятница». Grāmatā „Tradicionālā kultūra bērniem”. Teorija, pieredze, prakse. Izd.RAKA. 2008. Ar videofilmu pielikumā.
Tika veikts seminārs (24 lekciju stundas un praktiskās nodarbības) skolotājiem ar nosaukumu “Skolēnu audzināšana un attīstīšana ar folkloras palīdzību” (1999.g.). Lekcijas lasīja LR ZA Folkloras krātuves, LR Kultūras akadēmijas, KF Kultūras Ministrijas S-Pēterburgas Folkloras etnogrāfiskā centra, Līvānu skolas un FPC “Tradīcija” speciālisti.
No 1999. līdz 2003. gadām tika veikti 8 semināri Krievu skolās Latgalē.
3. Tradicionālās kultūras vērtību popularizēšanas darbs.
Darbu saraksts:
• uzstāšanos rīkošana
• braucienu rīkošana (informācijas nosūtīšana, ielūgumu saņemšana, līdzekļu meklēšana, biļešu iegādāšanas, vizu noformēšana, braucienu veikšana, finansiālo atskaišu rakstīšana u.c.)
• rakstu rakstīšana
• scenāriju rakstīšana, filmu producēšana, uzņemšana u.c.
• radio raidījumu sagatavošana un ierakstīšana

3.1. 1999.g. ar Latvijas KKF atbalstu tika izdoti CD un audiokasetes, kā arī tika uzņemta filma “Rīts līgavas mājā. Krievu kāzas Latgalē”. Scenārija autors – S.Oļenkins. Studija „Labvakar”. Filma tika parādīta TV-Rīga kanālā 1999.g. 25. septembrī.
3.2. Tika izvejdota Studijas “Iļjinskaja pjatņica” un FPC “Tradīcija” mājas lapa internetā: https://pjatnica.com/
3.3. 2007.g. Polijā tika izdoti CD ar dziesmām ansambļa “Iļjinskaja pjatņica” ispildijumā («Музей малой батькувшчыны в Студзиводах» Beļsk-Podlasskij pilsetā.
3.4. 2009.g. Folkloras kopa “Iļjinskaja pjatņica” piedalījās Biedrības „Māmiņu klubs” projekta „DVD ar šūpuļu izdošana”.
3.5. Latvijas un ārvalstu avīzēs un žurnālos tika publicēti 24 raksti par folkloras tematiku:
3.5.1. «Русская традиция в Голышеве», Диена, 09.09.93.
3.5.2. «Звучащий клад», Диена, 15.09.93.
3.5.3. «Рождение птицы», Диена, 24.09.93
3.5.4. «Жнивьё», Диена, 16.10.93.
3.5.5. «Куковала шерая зязюля», Диена, 12-13.11.93.
3.5.6. «Госпожа Масленица и её имя», СМ-сегодня, 28.02.95.
3.5.7. «Масленица», Динабург, 28.02.95.
3.5.8. «Фалькларист – прафесия?», Прамень, 1995 г., №3 (Baltkrievu valodā)
3.5.9. «Кола игры», Прамень, 1995 г., №4 (Baltkrievu valodā)
3.5.10. «Белые уроки», Балтийская газета.
3.5.11. «Живая музыка», СМ, 14.11.96.
3.5.12. «Кузя, брат Мартиньша», СМ, 21.11.96.
3.5.13. «Путь Масленицы», СМ, 01.03.97.
3.5.14. «Лечите душу народной песней», СМ, 11.07.97.
3.5.15. «Послесловие к празднику», СМ, 29.07.97.
3.5.16. «Ковровские вечёрки», СМ, 13.08.98.
3.5.17. «Чесали невесте косу», Русская газета, 10.08.98.
3.5.18. «О работе ЦФП «Традиция», Сборник: «Фольклор и молодёжь», Москва, 2000
3.5.19. «Царю не подобает», Альманах «Вестник РФС», 2002 г. №2
3.5.20. «Фестиваль масок», Альманах «Вестник РФС», 2002 г. № 3(4)
3.5.21. «По улице колоду волочили», Альманах «Вестник РФС», 2002 г. № 4(5)
3.5.22. «Живая музыка» в Риге», Альманах «Вестник РФС», 2002 г. № 4(5)
3.5.23. «Русалка», Альманах «Вестник РФС», 2003 г. № 2(6)
3.5.24. «Ильинской пятнице» 15 лет», «Вестник РФС», 2005 г. № 1(12)

3.6. FPC “Tradīcija” prezidents Sergejs Oļenkins 13 zinātniskās konferenču dalībnieks.
3.4.1. 1991.g. maijā zinātniskā konference festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros. Rīga.
3.4.2. 1994.g. jūnijā Starptautiskā zinātniskā konference “Kultura belarusskaga zamežža” pasaules baltkrievu “Backauščina” kongresa ietvaros (Minska, Baltkrievija).
3.4.3. 1995.g. aprīlī starptautiskā konference “Etnogrāfiskā dziedāšana”. E.Melngaiļa TMC Rīgā.
3.4.4. 2002.g. decembrī konference “Folklora – nacionālās pašapziņas pamats”. Folkloras-etnogrāfiskais centrs KF KM Sankt-Pēterburgā (2 referāti).
3.4.5. 2002.g. februārī konference III Starptautiskajā Masku Tradīcijas festivālā Daugavpilī ietvaros.
3.4.6. 2002.g. oktobrī Zinātniskā konference I.Fridriha 100.gad. Jubilejā.
3.4.7. 2003.g. decembrī starptautiskājs zinātniskājs seminārs festivāla “Starejszyje pjesni Evropy” Lublinā (Polija). Referāts “Etnogrāfiskās dziedāšanas apgūšana ar fonogrammas palīdzību”.
3.4.8. 2004.g. aprīlī starptautiskā zinātniskā konference “Latvijas krievu vecticībnieku kultūra un vēsture” Rīgā. (Referāts tika publicēts).
3.4.9. 2004.g. maijā Starptautiskā konference “Ciemata Slutiški krievu vecticībnieku etniskās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstīšana” Daugavpils rajona Naujenos. (Referāts tika publicēts»).
3.4.10. 2005.g. junijā Starptautiskajs seminārs “Там по маёвуй роси” festivālā Belsk-Podlaski pilsētā Polijā. (Referāts “Folklora un skola” tika publicēts žurnālā “Бельский гостинец”}.
3.4.11. 2005.g. junijā Starptautiskajs Forums UNESCO “Nemateriālo kultūras vērtibu saglabāšana”. Rīgā. (Referāts “Etnogrāfiskās dziedāšanas pārmantošanas problēmas mūsdienu Latvijā” tika publicēts elektroniska veidā).
3.4.12. 2006.g. februārī Apaļš galds “Folkloras kustības problēmas”. Maskavā. Ar referātu “Folkloras kustība un UNESCO iniciatīvas”.
3.4.13. 2006.g. Novembrī II Starptautiskajs Forums “Dzīvā tradīcija”. Maskavā. Ar referātu “Etnogrāfiskā dziedāšana: vokālās apmacības metodiskās problēmas”.

3.7. Ansamblis un tā vadītāji bijuši daudzu Latvijas TV (“Klēts”, “8 stāvs”, “Sarunas”, „Portretu izlase” u.c.) un Radio (“Austras koks”, “Ekspress-svoboda”, “Doma laukums”, “Brīvā Eiropa” u.c.) raidījumu dalībnieki.
3.8. FPC “Tradīcija” prezidents, Studijas “Iļjinskaja pjatņica” vadītājs Sergejs Oļenkins LU Literatūras, Valodas un Folkloras institūta Lielās folkloras balvas laureāts (2001.g. par Tautas kultūras vertību popularizēšanu)

3.9. FPC “Tradīcija” prezidents, Studijas “Iļjinskaja pjatņica” vadītājs Sergejs Oļenkins Rīgas Domes Izglītības, Jaunatnes un Sporta Departamenta 2005. Gada Balvas interešu izglītībā laureāts

3.10. Folkloras kopa “Iļjinskaja pjatņica” ir piedalījusies 84 folkloras festivālos un zinātniskajās konferencēs:
3.10.1. 1990.g. maijā Folkloras Svētki Vologdā (Krievijas Federācijā)
3.10.2. 1990.g. oktobrī Viskrievijas jauniešu folkloras kopas festivāls Maskavas apgabalā Kalugas pilsētā.
3.10.3. 1991.g. februārī Meteņu festivāls Maskavas apgabala Kļinu rajona Vozdviženskoje ciematā.
3.10.4. 1991.g. maijā Starptautiskais bērnu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.
3.10.5. 1991.g. maijā festivāls “Krievu Troica” Maskavas apgabala Kolomnas pilsētā.
3.10.6. 1991.g. novembrī. Krievijas jauniešu folkloras II kongres. Jekaterinburgā.
3.10.7. 1992. g. maijā Starptautiskais bērnu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.
3.10.8. 1993. g. februārī festivāls “Metenis” (org. Sankt-Pēterburgas konservatorija).
3.10.9. 1993.g. maijā Starptautiskais bērnu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.
3.10.10.1993.g. decembrī LR Saeimas akcija “Ziemassvētki Latvijas bērniem”. Koncertu brauciens pa Latgales bērnu namiem.
3.10.11.1994.g. aprīlī Starptautiskā konference baltkrievu etnogrāfa un pedagoga S.Saharova piemiņai. (Baltkrievu biedrība “Svitanak”)
3.10.12.1994.g. maijā Starptautiskais bērnu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.
3.10.13.1994.g. jūnijā Starptautiskā zinātniskā konference “Kultura belarusskaga zamežža” pasaules baltkrievu “Backauščina” kongresa ietvaros (Minska, Baltkrievija).
3.10.14.1995.g. februārī Masku festivāls Daugavpilī.
3.10.15.1995.g. aprīlī Starptautiskā zinātniskā konference “Etnogrāfiskā dziedāšana” E.Melngaiļa TMC.
3.10.16.1995.g. maijā Starptautiskais bērnu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.
3.10.17.1995.g. zinātniskā konference “Latvijas tautas un folklora” LR ZA Folkloras krātuve. K.Barona piemiņai.
3.10.18.1996.g. janvārī ar FPC “Tradīcija” spēkiem tika organizēts folkloras festivāls “Avseņ”. Zolitūdes ģimnāzijā.
3.10.19.1996.g. aprīlī koru un ansambļu festivāls “Zelta kamoliņš”.
3.10.20.1996.g. septembrī “Latvijas vainags”.
3.10.21.1997.g. maijā “Zelta kamoliņš”.
3.10.22.1997.g. jūnijā Starptautiskais folkloras festivāls Narvā (Igaunijā)
3.10.23.1997.g. jūlijā Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica-1997”.
3.10.24.1997.g. “Zelta kamoliņš”.
3.10.25.1998.g. pavasarī “Zelta kamoliņš”.
3.10.26.1998.g. jūnijā Vispārējie Latviešu Dziesmu Svētki (mazākumtautību koncerts Kongresu namā un Tautas mākslas svētki Brīvdabas muzejā).
3.10.27.1998.g. jūnijā Krievijas Folkloras Savienības kongress. Vladimiras apgabala Kovrovas pilsētā. Ieguva I vietu Viskrievijas bērnu un jauniešu folkloras kopas konkursā.
3.10.28.1999.g. martā zinātniskā konference Krievijas Kultūras Ministrijas Folkloras etnogrāfiskajā centrā Sankt-Pēterburgā.
3.10.29.1999.g. pavasarī “Zelta kamoliņš”.
3.10.30.1999.g. jūlijā Viskrievijas radošā darbnīca “Jaunatne un folklora” Vladimirā. Ieguva I vietu Viskrievijas bērnu un jauniešu folkloras kopu konkursā.
3.10.31.2000.g. maijā divas ansambļa dalībnieces ieguva Dižo Dziedātāju titulus “Dziesmu dziedu kāda bija” konkursā.
3.10.32.2000.g. martā “Zelta kamoliņš” Daugavpilī.
3.10.33.2000.g. jūnijā Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica-2000”.
3.10.34.2000.g. jūlijā Folkloras festivāls “Pskovskije zjamčužini” un Viskrievijas radošā darbnīca “Jaunatne un folklora” Puškinskije Gori ciematā. Ieguva I vietu Viskrievijas bērnu un jauniešu folkloras kopu konkursā.
3.10.35.2000.g. septembrī Starptautiskais folkloras festivāls “Rusj pesjennaja, Rusj mastjerovaja” Vorobjovkas ciematā Voroņežas apgabalā.
3.10.36.2001.g. jūnijā Starptautiskās Hanzas dienas.
3.10.37.2001.g. jūlijā “Latvijas vainags” Dziesmu svētku ietvaros (Mazākumtautību koncerts un krievu kolektīvu koncerts).
3.10.38.2001.g. jūlijā Folkloras festivāls “Pskovskije zjamčužini” un Viskrievijas radošā darbnīca “Jaunatne un folklora” Puškinskije Gori ciemātā. Jau ceturto reizi ieguva I vietu Viskrievijas bērnu un jauniešu folkloras kopu konkursā.
3.10.39.2001.g. augustā Etnogrāfiskās dziedāšanas svētki. Valsts TMC.
3.10.40.2001.g. 18. augustā Rīgas 800 gadu jubilejas svinību pasākums pie Brīvības pieminekļa.
3.10.41.2002.g. februārī III Starptautiskais Masku Tradīcijas festivāls Daugavpilī.
3.10.42.2002.g. Jūnijā Folkloras festivāls “Avoti” un Viskrievijas radošā darbnīca “Jaunatne un folklora” Veļikij Ustjug pilsētā, Vologdas apgabalā.
3.10.43.2002.g. jūlijā II Etnogrāfiskās dziedāšanās svētki Rīgā.
3.10.44.2002.g. augustā Folkloras festivāls “Vasaras izpriecas” Saratovā.
3.10.45.2002.g. augustā Starptautiskais folkloras festivāls “Pasaules sādža” Roščinas ciematā Viborgas rajonā Ļeningradas apgabalā.
3.10.46.2002.g. oktobrī Zinātniskā konference I.Fridriha 100.gad. Jubilejā.
3.10.47.2003.g. februārī IV Startautiskais Masku Tradīcijas festivāls Daugavpilī.
3.10.48.2003.g. maijā ORIGO starptautiskais folk mūzikas festivāls
3.10.49.2003.g. maijā Bazņicas mūzikas festivāls Hajnovkā (Polijā)
3.10.50.2003.g. jūnijā Starptautiskais folkloras festivāls “Pasaules sādža” Roščinas ciematā Viborgas rajonā Ļeningradas apgabalā.
3.10.51.2003.g. jūnijā Dziesmu Svētki.
3.10.52.2003. g. jūlijā Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica-2003”.
3.10.53.2003.g. septembrī Vecticībnieku konferencē Jēkabpīlī.
3.10.54.2003.g. oktobrī Kr.Barona dzimš. dienai veltītā festivālā (Bulduru kultūras namā).
3.10.55.2003. decembrī Starptautiskais folkloras festivāls “Rīgas Mūzika”.
3.10.56.2004.g. februārī V Startautiskais Masku Tradīcijas festivāls Daugavpilī.
3.10.57.2004.g. aprīlī starptautiskā zinātniskā konference “Latvijas krievu vecticībnieku kultūra un vēsture” Rīgā.
3.10.58.2004.g. maijā ORIGO starptautiskais folk mūzikas festivāls.
3.10.59.2004.g. maijā Valmierā dzīvojošo minoritāšu pārstāvnieku folkloras festivāls.
3.10.60.2004. maijā Starptautiskais folkloras festivāls “Tam po majovuj rosi” Belsk-Podlaski pilsētā.
3.10.61.2004.g. Tautiešu festivāls Smoļenskā.
3.10.62.Modesta Musorgska 165.g. jubilejas svinēšana Pleskavas apgabala Veļikije Luki pilsētā. Mākslinieku plenērs M.Musorgska dzimtajā muižā Naumovo ciematā.
3.10.63.2004.g. jūlijā Starptautiskais bērnu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku” – festivāla 20-gadu jubileja.
3.10.64.2004.g. augustā Starptautiskais folkloras festivāls “Rusj pesjennaja, Rusj mastjerovaja” Vorobjovkas ciematā Voroņežas apgabalā.
3.10.65.2004.g. oktobris Latvijas baltkrievu biedribas “Svitanak” jubilejs.
3.10.66.2004.g. oktobris. Kr.Barona dzimš. dienai veltītā festivālā (Bulduru kultūras namā).
3.10.67.2005.g. februarīs. Studijas “Iļjinskaja pjatņica” 15 gadu jubilējm veltīti Seminars, koncerts un tautas dēju vakars.
3.10.68.2005.g. junijā. Starptautiskais folkloras festivāls “Tam po majovuj rosi” Belsk-Podlaski pilsētā.
3.10.69.2005.g. junijā. IV Vasaras dziedāšanas svētki.
3.10.70.2005.g. jūlijā Ivana Kupala svētki Seņkovas ciem. Verhņedvinskas r-na Vitebskas apg. Baltkrievijā
3.10.71.2005.g. augustā. Starptautiskais folkloras festivāls “Pasaules sādža” Roščinas ciematā Viborgas rajonā Ļeningradas apgabalā.
3.10.72.2005.g. oktobris. Kr.Barona dzimš. dienai veltītā festivālā (Kauguru kultūras namā).
3.10.73.2006.g. jūnījs. Starptautiskais folkloras festivāls “Tam po majovuj rosi” Belsk-Podlaski pilsētā.
3.10.74.2006.g. jūlījs. Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica-2006”.
3.10.75.2006.g. Novembris. Starptautiskais folkloras festivāls “Pokrovas zvāni” Viļņā. (Saņema laureāta titulu).
3.10.76.2007. oktobris года. Tradicionālo amatu svētki. «Pokrovas gādatīrgus» Omskas pilsētā, KF.
3.10.77.2008. februārī. Masku tradīcijas festivāls Rīgā.
3.10.78.2008. augustā Starptautiskais folkloras festivals «Olen po boru hodit» Polijā (Podļašjā).
3.10.79.2008. Novembrī. III Maskavas forums «Dzīvā tradīcija». Maskava.
3.10.80.2009. Februārī. Masku tradīcijas festivāls Dagdā.
3.10.81.2009. maijā. Starptautiskais folkloras festivāls „ORIGO”
3.10.82.2009.g. jūlijā. Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica-2009”.
3.10.83.2009. jūlijā. Starptautiskais folkloras festivāls «Olen po boru hodit» Polijā (Podļašjā).
3.10.84.2009. jūlijā. Viskrievijas ģimenes folkloras festivāls „Semejnij krug”


3.11. Folkloras kopa “Iļjinskaja pjatņica” regulāri uzstājas Rīgas bērnudarzos, skolās un augstākās izglītības iestādēs.

3.12. Ar mūsu palīdzību dažādos folkloras pasākumos Latvijā piedalījās 13 ārzemju folkloras kopas:
3.12.1. 1991.g. maijā Jekaterinburgas folkloras skolas pasniedzēju grupa. Zinātniskā konference Starptautiskā bērnu folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros.
3.12.2. 1995.g.aprīlī. Folkloras studija “Veretjonce” (Maskava), vadītāja J.Krasnopevceva. Starptautiskā konference “Etnogrāfiskā dziedāšana”. E.Melngaiļa TMC Rīgā.
3.12.3. 1996.g. novembrī. Folkloras studija “Vetka” (Maskava). Vadītāja A.Bukatova. Starptautiskais folkloras festivāls “Dzīvā mūzika”.
3.12.4. 1997.g. jūlijā Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica-1997”. Tradicionālās kultūras centra “Istoki” (Podoļska, Maskavas apg.) folkloras kopa.
3.12.5. 1999.g. aprīlī. Sankt-Pēterburgas Valsts Konservatorijas folkloras kopas 2 dalībnieces. Seminārs “Skolēnu audzināšana un attistība ar folkloras lidzekļu palīdzību” . Seminārs tika atbalstīts no Latvijas Valsts KKF.
3.12.6. 1999.g. jūnijā. Arhangeļskas apg. Lešukonskas ciem. bērnu folkloras kopa. Vadītāja V.Aļimoiva. Starptautiskais bērnu folkloras festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku”.
3.12.7. 2003.g. aprīlī. Folkloras kopa “Derbeņevka” (Maskava) Vadītāja A.Bukatova. IV Startautiskais Masku Tradīcijas festivāls Daugavpilī.
3.12.8. 2003.g. aprīlī.“Lads” (Sankt-Pēterburga). Vadītājs A.Mehnecovs. Starptautiskais folkloras festivāls “Rīgas Mūzika”.
3.12.9. 2003.g. jūlijā Sankt-Pēterburgas Valsts konservatorijas folkloras kopa. Vadītājs A.Mehnecovs. Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica-2003”.
3.12.10.2003.g. decembris. Folkloras kopa “Romoda” (Maskava). Vadītāji G.Holodnovs un S.Vlasova. Starptautiskais folkloras festivāls “Rīgas Mūzika”.
3.12.11.2004.g. februāris. M.Musorgska Tvēras Mūzikas skolas folkloras kopa “Meža”. Vadītāja I.Nekrasova. V Startautiskais Masku Tradīcijas festivāls Daugavpilī.
3.12.12.2004.g. aprīlī. Kijevas konservatorijas folkloras kopa “Drevo”. Vadītājs J.Jefremovs. Starptautiskais folkloras festivāls “Rīgas Mūzika”.
3.12.13.2004.g. maijā. Kazaku dziesmu folkloras kopa “Bratina” (Sankt-Pēterburga). Vadītājs J.Čirkovs. ORIGO starptautiskais folk mūzikas festivāls.
3.12.14.2006.g. Februārī. Folkloras kopa “Derbeņevka” (Maskava) Vadītāja A.Bukatova. V Startautiskais Masku Tradīcijas festivāls Daugavpilī.

Find Us On FaceBook - Image

Яндекс.Метрика